Polityka przetwarzania danych osobowych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny kliencie !
Informujemy iż administratorem Pani /Pana danych osobowych jest firma :
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Okplast s.c Małgorzata i Paweł Tomala
z siedzibą przy ul. 11 Listopada 43/3, w Grodzisku Mazowieckim, kod pocztowy: 05-825.
Kontakt do nas:
pisemnie kierując korespondencję pod adres : PHU Okplast s.c M i P Tomala
ul. 11 Listopada 43/3 , 02-825 Grodzisk Mazowiecki
telefonicznie pod numer tel/fax: 22 734 45 75
e-mailowo , pod adres : oknapcv@neostrada.pl
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zawartej umowy w zakresie działalności naszej Firmy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
- nie będę wykorzystywane w celu profilowania.
Firma nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie zawartej umowy.